fredag 25. mai 2012

Rombeporfyr - egentlig en sjelden bergart


Rombeporfyr
Bildet er tatt på Albystranda på Jeløya i Moss i juli 2011

Dette er en bergart som er vanlig i det såkalte Oslofeltet. Skaugum, Tanum og Kolsås består av rombeporfyr som ble dannet for omlag 300 millioner år siden. Men hvis du skal finne denne bergarten noe annet sted i verden, så må du reise til Kolahalvøya, Egypt, Kilimanjaro eller Mount Erebus i Antarktis. Ingen andre steder i verden er det funnet rombeporfyr. 

Den første som beskrev rombeporfyr i et vitenskapelig perspektiv var den tyske geologen og paleontologen Christian Leopold von Buch (1774-1853) i 1810 - og han fant den på Tjuvholmen i 1806. Mange steder leser man derfor at det var Buch som første gang oppdaget rombeporfyr, men slik som denne bergarten ligger strødd rundt omkring tror jeg det har vært mange før ham.

Rombeporfyr består av ulike typer feltspat. De ulike typene har ulikt smeltepunkt, og størkner derfor ved forskjellige temperaturer. Når magma stiger mot jordskorpa så avkjøles den gradvis, og det er de feltspattypene med høyest smeltepunkt som størkner først. På denne måten dannes det krystaller i den flytende magmaen. Når lavaen strømmer ut i dagen størkner de siste mineralene, og låser feltspatkrystallene fast i et mosaikkmønster.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar