Fugler (66)

De forhistoriske fuglene så dagens lys for omlag 160 millioner år siden. De utviklet seg fra en gruppe dinosaurer som gikk på to bein - også kalt theropoder. Dette var den eneste gruppen dinosaurer som ikke døde ut i overgangen mellom kritt og paleogen for 65 millioner år siden. Denne gruppen utviklet seg senere til de omlag 9900 fugleartene vi har i dag.

Taxonomien til fuglene er under stadig revisjon og det finnes flere ulike versjoner som er mer eller mindre oppdatert. Jeg har valgt å bruke systematikken som løpende oppdateres av "North American Classification Committee" - NACC, og som publiseres av "The American Ornotologist Union" - AOU.

Listen under er et utdrag som omfatter de ordenene vi kan finne i Norge, og er oppdatert medio januar 2013.Orden: andefugler (Anseriformes)
Familie: andefamilien (Anatidae
U.Familie: svaner og gjess (Anserinae)
 
Knoppsvane (Cygnus olor)
Bildet er tatt 6.mai 2012 på Østensjøvann i Oslo


Knoppsvane (Cygnus olor) - juvenil
Bildet er tatt 30.september 2011 på Østensjøvann i Oslo

Grågås (Anser anser)
Bildet er tatt 23.oktober 2011 på Østensjøvann i Oslo


Kanadagås (Branta canadensis)
Bildet er tatt 6.juni 2010 ved Østensjøvann i Oslo


Kanadagås (Branta canadensis) - kylling
Bildet er tatt 5.juni 2005 ved Østensjøvann i Oslo


 Hvitkinngås (Branta leucopsis)
Bildet er tatt 10.juli 2005 ved Østensjøvann i Oslo


 Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Bildet er tatt 18.september 2007 ved Østensjøvann i Oslo


Snøgås (Anser caerulescens)
Bildet er tatt 5.juni 2005 på Østensjøvann i Oslo


 
Orden: andefugler (Anseriformes)
Familie: andefamilien (Anatidae
U.Familie: gravender (Tadorninae)
 
 Gravand (Tadorna tadorna)
Bildet er tatt 23.mai 2012 ved Blommenholm båtforening i Bærum Orden: andefugler (Anseriformes)
Familie: andefamilien (Anatidae
U.Familie: ender (Anatinae)
(Gressender)
 Stokkand (Anas platyrhynchos) - hunn
Bildet er tatt 15.august 2010 på Østensjøvann i Oslo


 Stokkand (Anas platyrhynchos) - hann 
Bildet er tatt 30.september 2011 på Østensjøvann i Oslo


Stokkand (Anas platyrhynchos) - hann (eklips) 
Bildet er tatt 10.juli 2005 på Østensjøvann i Oslo


Stokkand (Anas platyrhynchos) - kylling
Bildet er tatt 6.mai 2012 ved Østensjøvann i Oslo


(Dykkender)
 Toppand (Aythya fuligula) - hann
Bildet er tatt 6.juni 2010 på Østensjøvann i Oslo


Toppand (Aythya fuligula) - hann (eklips)
Bildet er tatt 28.august 2012 på Østensjøvann i Oslo
 
Kvinand (Bucephala clangula) - hunn
Bildet er tatt 27.august 2012 på Østensjøvann i Oslo


(Fiskeender)
Siland (Mergus serrator) - hunn & hann
Bildet er tatt 23.mai 2012 i Holtekilen i Bærum
  
 Laksand (Mergus merganser) - hunn
Bildet er tatt 9.juli 2012 ved Olenilsøy i Lofoten


Orden: lappedykkere (Podicipediformes)
Familie: dykkerfamilen (Podicipedidae)
 
Toppdykker (Podiceps cristatus)
Bildet er tatt 31.mars 2012 i Universeum i Göteborg

Toppdykker (Podiceps cristatus) - juvenil
Bildet er tatt 15.august 2010 på Østensjøvann i Oslo


Orden: haukefugler (Accipitriformes)
Familie: hauker (Accipitridae)

 Havørn (Haliaetus albicilla)
Bildet er tatt 1.juli 2010 på Ytre Øksningan i Herøy kommune
 

Orden: tranefugler (Gruiformes)
Familie: riksefamilien (Rallidae)

Sivhøne (Gallinula chloropus) - adult
Bildet er tatt 15.august 2010 på Østensjøvann i Oslo

Sivhøne (Gallinula chloropus) - juvenil
Bildet er tatt 27.august 2012 ved Østensjøvann i Oslo
 
Sothøne (Fulica atra) - adult
Bildet er tatt 10.juli 2005 ved Østensjøvann i Oslo

 Sothøne (Fulica atra) - 1.vinter

Bildet er tatt 28.august 2012 på Østensjøvann i Oslo
 
  Sothøne (Fulica atra) - dununge
Bildet er tatt 10.juli 2005 på Østensjøvann i Oslo


Orden: vade-, måke-, alkefugler (Charadriiformes)
Familie: snipefamilien (Scolopacidae)

Rødstilk (Tringa totanus)
Bildet ble tatt 30.juni 2010 på Herøyholmen i Herøy kommune

  Storspove (Numenius arquata)
Bildet ble tatt 1.juli 2010 på Vassbogen i Herøy kommune


Orden: vade-, måke-, alkefugler (Charadriiformes)
Familie: tjeldfamilien (Haematopodidae)
 
 Tjeld (Haematopus ostralegus)
Bildet er tatt 8.juli 2012 på Ramberg i Lofoten


Orden: vade-, måke-, alkefugler (Charadriiformes) 
Familie: lofamilien (Charadriidae)
 
 Sandlo (Charadrius hiaticula)
Bildet er tatt 30.juni 2010 i Herøy kommune

 
Orden: vade-, måke-, alkefugler (Charadriiformes) 
Familie: måkefamilien (Laridae)


Hettemåke (Larus ridibundus) - adult
Bildet er tatt 6.juni 2010 ved Østensjøvann i Oslo

 Hettemåke (Larus ridibundus) - adult (tidlig eklips)
Bildet er tatt 15.august 2010 ved Østensjøvann i Oslo
 
 Hettemåke (Larus ridibundus) - juvenil
Bildet er tatt 15.august 2010 ved Østensjøvann i Oslo
 
Fiskemåke (Larus canus)
Bildet er tatt 23.mai 2012 i Holtekilen i Bærum

Gråmåke (Larus argentatus) - juvenil
Bildet er tatt 15.august 2010

Gråmåke (Larus argentatus) - 2. vinter
Bildet er tatt 25.juni 2010 på Kadettangen i Bærum

Gråmåke (Larus argentatus) - 3. vinter
Bildet er tatt 18.september 2010 på Østensjøvann i Oslo
 
Gråmåke (Larus argentatus) - adult
Bildet er tatt 7.juli 2012 på Sakrisøy i Lofoten

Sildemåke (Larus fuscus)
Bildet er tatt 15.august 2010 på Østensjøvann i Oslo
 
Svartbak (Larus marinus) - 2. vinter
Bildet er tatt 15.august 2010 på Østensjøvann i Oslo


Svartbak (Larus marinus) - 3. vinter
Bildet er tatt 7.juli 2012 på Olenilsøy i Lofoten
  

Svartbak (Larus marinus) - adult
Bildet er tatt 7.juli 2012 på Olenilsøy i Lofoten

Krykkje (Rissa tridactyla)
Bildet er tatt 12.juli 2009 på Røst i Lofoten


Orden: duefugler (Columbiformes)
Familie: duer (Colimbidae)

 Ringdue (Columba palumbus)
Bildet er tatt 13.juli 2010 på Kjøvangen i Vestby kommune

 Klippedue (Columba livia)
 Bildet er tatt 30.september 2011 ved Østensjøvann i Oslo


Orden: spurvefugler (Passeriformes)
Familie: erlefamilien (Motacillidae)
 
Heipiplerke (Anthus pratensis)
Bildet er tatt 1.juli 2010 på Ytre Øksningan i Herøy kommune


Linerle (Motacilla alba)
Bildet er tatt 4.juni 2012 i Lysakerelva i Oslo/Bærum
 
 
Vintererle (Motacilla cinerea)
Bildet er tatt 4.juni 2012 i Lysakerelva i Oslo/Bærum
 
 
Vintererle (Motacilla cinerea) - juvenil
Bildet er tatt 4.juni 2012 i Lysakerelva i Oslo/Bærum


Orden: spurvefugler (Passeriformes)
Familie: meisefamilien (Paridae)

 Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Bildet er tatt 7.mai 2012 på Krapfoss i Moss

  
Orden: spurvefugler (Passeriformes)
Familie: spettmeisfamilien (Sittidae)

Spettmeis (Sitta europaea) - juvenil
Bildet er tatt 14.juli 2012 på Kjøvangen i Vestby kommune
   
  
Orden: spurvefugler (Passeriformes)
Familie: spurvefamilien (Passeridae)

 Pilfink (Passer montanus)
Bildet er tatt 5.juli 2011 på Rossö i Strömstad kommun

 Gråspurv, hann (Passer domesticus)
Bildet er tatt 27.august 2012 ved Østensjøvann i Oslo
 
 Gråspurv, hunn (Passer domesticus)
Bildet er tatt 27.august 2012 ved Østensjøvann i Oslo

Orden: spurvefugler (Passeriformes)
Familie: fluesnapperfamilien (Muscicapidae)
 
 Gråfluesnapper (Muscicapa striata) - juvenil
Bildet er tatt 4.juni 2012 i Lysakerelva i Oslo/Bærum
 
 
Orden: spurvefugler (Passeriformes)
Familie: finkefamilien (Fringillidae)
 
 Grønnfink (Chloris chloris) - juvenil
Bildet er tatt 27.juni 2012 ved Øverlandselva i Bærum
 
 Grønnsisik (Carduelis spinus)
Bildet er tatt 20.juli 2012 ved Ødemørk i Vestby kommune

Bokfink (Fringilla coelebs) - juvenil
Bildet er tatt 27.juni 2012 ved Øverlandsbekken i Bærum kommune

Orden: spurvefugler (Passeriformes)
Familie: trostefamilien (Turdidae)

Gråtrost (Turdus pilaris)
Bildet er tatt 6.mai 2012 ved Tallberget (Østensjø) i Oslo

Måltrost, juvenil (Turdus philomelos)
Bildet er tatt 25.juli 2012 på Kjøvangen i Vestby kommune

 Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Bildet er tatt 6.mai 2012 på Dønski i Bærum

 Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Bildet er tatt 6.juni 2010 ved Østensjøvann i Oslo


Orden: spurvefugler (Passeriformes)
Familie: kråkefamilien (Corvidae)

Kråke (Corvus cornix)
 Bildet er tatt 6.juni 2010 ved Østensjøvann i Oslo
 
Skjære (Pica pica)
Bildet er tatt 30.september 2011 ved Østensjøvann i Oslo


Orden: spurvefugler (Passeriformes)
Familie: sangerfamilien (Sylviidae)
 
Munk (Sylvia atricapilla) - hunn
Bildet er tatt 7.mai 2012 på Krapfoss i Moss
 
Møller (Sylvia curruca)
Bildet er tatt 21.juli 2012 på Kjøvangen i Vestby kommune
  

 
Her kommer det flere bilder etterhvert, så følg med...