Taxonomi

Systematiseringen av de organismene som lever på jorda kalles taxonomi, og er noe som vi mennesker har drevet med lenge. Formålet, da som nå, er å beskrive slektskapet mellom organismene. I tidlige tider var det organismenes utseende og adferd som ble lagt til grunn for denne systematiseringen. I dag anvendes analyser av arvematerialet (genene) til å bestemme slektskapet mellom dem. Dette har ført til at "den gamle systematikken" er under stadig revisjon.

Systematikken er bygget opp som forgreiningene på røttene til et tre. Hvert knutepunkt gjenspeiler et nytt systematisk nivå. De ulike nivåene fra øverst til nederst kalles: rike, rekke, klasse, orden, familie, slekt og art.

Alle arter og alle systematiske nivåer har et latinsk navn slik at man skal kunne identifisere dyr, planter, sopp og så videre uavhengig av språkforskjeller. 

Det latinske navnet til en organisme består av slektsnavnet etterfulgt av artsnavnet - for eksempel regnbueørret som heter Oncorhynchus mykiss på latin.  

På denne siden vil jeg presentere en oversikt over systematikken i de ulike rikene. Her viser jeg systematikken ned til klasse, mens systematikken videre blir oppgitt på de andre sidene i blog'n. 


Dyreriket:


Planteriket:

 

Soppriket: