Insekter (36)

Dyreriket (Animalia) deles inn i mange rekker så som svamper (Porifera), bløtdyr (Mollusca) og ryggstrengdyr (Chordata). Deriblant finner vi også rekken leddyr (Arthropoda). 
 
Leddyrene omfatter skapninger som edderkoppdyr (Arachnida), krepsdyr (Crustacea) og insekter (Insecta). Sammen med gjemtkjevene (Entognatha) utgjør insektene en underrekke som kalles seksfotinger (Hexapoda).

Insekter utgjør den mest artsrike klassen blant landlevende dyr - mer enn annenhver art på jorda er et insekt. 

Ordet insekt kommer fra latin og betyr "innsnørt" med bakgrunn i at de ofte har en smal overgang mellom framkroppen og bakkroppen. Her er en oversikt for underrekken Hexapoda:
Klasse: Insekter (Insecta)
  

Orden: sommerfugler (Lepidoptera)
Overfamilie: dagsommerfugler (Papilionoidea)
Familie: nymfevinger (Nymphalidae)
   
 Dagpåfugløye (Aglais io)
Bildet er tatt 15.august 2010 i Urtehagen ved Kristine Bonnevies hus på Blindern.
Foto: Trude Marie Haug 


 Neslesommerfugl (Aglais urticae)
Bildet er tatt 22.august 2010 på Dønski i Bærum
 
Sørgekåpe (Nymphalis antiopa)
Bildet er tatt 1.september 2012 på Åklangenga i Eidskog kommune

 Gullringvinge (Aphantopus hyperantus)
Bildet er tatt 6.juli 2011 på Rossö i Strömstad kommune

Fløyelsringvinge (Erebia ligea)
Bildet er tatt 12.august 2012 i Enebakk

Keiserkåpe (Argynnis paphia) - hunn
Bildet er tatt 18.august 2012 på Åklangenga i Eidskog kommune

Orden: sommerfugler (Lepidoptera)
Overfamilie: dagsommerfugler (Papilionoidea)
Familie: hvitvinger (Pieridae)

Aurorasommerfugl (Anthocharis cardamines) - hann + hunn
Bildet er tatt 20.juni 2012 ved Øverland i Bærum kommune

 Stor kålsommerfugl (Pieris brassicae)
Bildet er tatt 19.juli 2012 på Kjøvangen i Vestby kommune
  

Orden: sommerfugler (Lepidoptera)
Overfamilie: dagsommerfugler (Papilionoidea)
Familie: glansvinger (Lycaenidae)


Tiriltungeblåvinge (Polyommatus icarus)
Bildet er tatt 2.september 2012 på Storøya i Bærum

 
Orden: sommerfugler (Lepidoptera)
Overfamilie: dagsommerfugler (Papilionoidea)
Familie: smygere (Hesperiidae)
     

Skogsmyger (Erynnis tages)
Bildet er tatt 23.mai 2012 på Oksenøya i Bærum


Orden: sommerfugler (Lepidoptera)
Overfamilie:  (Lasiocampoidea)
Familie: egentlige spinnere (Lasiocampidae)
 
Bringebærspinner (Macrothylacia rubi) - larve
  Bildet er tatt 30.juli 2010 i Eidskog kommune


Orden: sommerfugler (Lepidoptera)
Overfamilie: nattflyliknende sommerfugler (Noctuoidea)
Familie: børstespinnere (Erebidae)
 
 Høstbørstespinner (Origyia antiqua) - larve
Bildet er tatt 30.juli 2010 i Eidskog kommune

Orden: årevinger/veps (Hymenoptera)
Underorden: stilkvepser (Apocrita)
Infraorden: broddvepser (Aculeata)
Familie: (Vespidae)
Underfamile: stikkeveps (Vespinae)
Slekt: langkinnveps (Dolichovespula)
  
Norsk veps (Dolichovespula norwegica)
Bildet er tatt 31.juli 2010 på Åbogen i Eidskog kommune


Orden: årevinger/veps (Hymenoptera)
Underorden: stilkvepser (Apocrita)
Infraorden: broddvepser (Aculeata)
Familie: Langtungebier (Apidae)
Underfamile: (Apinae)
Slekt: honningbier (Apis)
 
Honningbie (Apis mellifera)
Bildet er tatt 2.september 2012 på Dønski i Bærum kommune

Orden: årevinger/veps (Hymenoptera)
Underorden: stilkvepser (Apocrita)
Infraorden: broddvepser (Aculeata)
Familie: Langtungebier (Apidae)
Underfamile: (Apinae)
Slekt: humler (Bombus)

Steinhumle (Bombus lapidarius)
Bildet er tatt 22.august 2010 på Dønski i Bærum

 Liten jordhumle (Bombus lucorum)
Bildet er tatt 22.august 2010 på Dønski i Bærum
  
 
Åkerhumle (Bombus pascuorum)
Bildet er tatt 14.juli 2012 på Kjøvangen i Vestby kommune

 
Orden: årevinger/veps (Hymenoptera)
Underorden: stilkvepser (Apocrita)
Infraorden: broddvepser (Aculeata)
Familie: maur (Formicidae)
Underfamile: bitemaur (Formicinae)
Slekt: stormaur (Formica)
 
Formica sp.
Bildet er tatt 12.juli 2011 på Sjusjøen i Ringsaker kommune

Orden: nebbmunner (Hemiptera)
Underorden: teger (Heteroptera
Familie: kantteger (Coreidae)
 
Syrekanttege (Coreus marginatus)
Bildet er tatt 6.august 2005 på Kjøvangen i Vestby kommune


Orden: nebbmunner (Hemiptera)
Underorden: teger (Heteroptera
Familie: vannløpere (Gerridae)

 Liten vannløper (Gerris lacustris)
Bildet er tatt 15.juli 2012 på Kjøvangen i Vestby kommuneOrden: tovinger (Diptera)
Familie: kjøttfluer (Sarcophagidae)
 
 Kjøttflue (Sarcophaga carnaria)
Bildet er tatt 23.mai 2012 på Lilleøya (Oksenøya) i Bærum kommune


Orden: tovinger (Diptera) 
Familie: snyltefluer (Tachinidae)
 
ubestemt art - slekt: Tachina/Nowickia/Peletaria ??
Bildet er tatt 2.september 2012 på Dønski i Bærum kommune


Orden: tovinger (Diptera) 
Familie: blomsterfluer (Syrphidae)
 
 Engdroneflue (Eristalis interrupta) - hunn
Bildet er tatt 22.august 2010 på Dønski i Bærum
  
 Rødfotdroneflue (Eristalis cryptarum)
Bildet er tatt 20.juli ved Ødemørk i Vestby kommune

Myrtigerflue (Sericomyia silentis)
Bildet er tatt 1.september 2012 på Åklangenga i Eidskog kommune

Barvedblomsterflue (Xylota jakutorum)
Bildet er tatt 20.juli 2012 på Kjøvangen i Vestby kommune


Orden: tovinger (Diptera)
Familie: rovfluer (Asilidae)

Svarthårrovflue (Tolmerus atricapillus)
Bildet er tatt 17.juli 2012 på Kjøvangen i Vestbu kommune


Orden: øyenstikkere (Odonata)
Underorden: vannymfer (Zygoptera)
Familie: blåvannymfer (Coenagrionidae)
  
 Vanlig blåvannymfe (Coenagrion hastulatum)
Bildet er tatt 27.mai 2012 på Kjøvangen i Vestby kommune

 
Orden: øyenstikkere (Odonata)
Underorden: libeller (Anisoptera)
Familie: mosaikkøyenstikkere (Aeshnidae)
  
 Vanlig øyenstikker (Aeshna juncea)
Bildet er tatt 30.august 2010 i arboretet ved Øverland gård i Bærum kommune.


Orden: øyenstikkere (Odonata)
Underorden: libeller (Anisoptera)
Familie: libeller (Libellulidae)

Bred blålibelle (Libellula depressa) - hunn
Bildet er tatt 20.juni 2012 ved Øverland i Bærum kommune

Sørlig høstlibelle (Sympetrum vulgatum)
Bildet er tatt 27.august 2012 ved Østensjøvann i Oslo


Orden: biller (Coleoptera)
Familie: skarabider (Scarabaeidae)
Underfamilie: gullbasser (Cetoniinae)
 
 Humlebille (Trichius fasciatus)
Bildet er tatt 2.juli 2005 på Kjøvangen i Vestby kommune.

Hårgullbasse (Cetonia aurata)
Bildet er tatt 8.august 2012 på Åklangenga i Eidskog kommune


Orden: biller (Coleoptera)
Familie: trebukker (Cerambycidae)
Underfamilie: blomsterbukker (Lepturinae)
 

Rød blomsterbukk (Corymbia rubra) - hann
Bildet er tatt 30.juli 2005 på Kjøvangen i Vestby kommune

Fireflekket blomsterbukk (Leptura quadrifasciata)
Bildet er tatt 8.august 2012 på Åklangenga i Eidskog kommune


Orden: biller (Coleoptera)
Familie: løpebiller (Carabidae)
Underfamilie: sandjegere (Cicindelinae)
 
Grønn sandjeger (Cicindela campestris)
Bildet ble tatt 6.juli 2006 ved Kullaberg i Helsingborg kommun, Sverige


Orden: biller (Coleoptera)
Familie: snutebiller (Curculionoidea)
Underfamilie: skogsnutebiller (Molytinae)
 
Gransnutebille (Hylobius abietis)
Bildet er tatt 10.juni 2012 i "fotoboks". Billen ble fanget på Kjøvangen i Vestby kommune


Orden: biller (Coleoptera)
Underorden: (Polyphaga)
Overfamilie: skarabider (Scarabaeoidea)
Familie: tordivler (Geotrupidae)

Glattordivel (Trypocopris vernalis)
Bildet er tatt 15.juli 2012 på Kjøvangen i Vestby kommune

...og så kommer det fler etterhvert. Følg med!