onsdag 23. mai 2012

Hesteigle - ikke en blodsuger


Hesteigle (Haemopis sanguisuga)
Funnet i Burudvann i Lommedalen mai 2012

Hesteigler tilhører ordenen kjeveigler (Arhynchobdellida), men i motsetning til blodigler (Hirudo medicinalis) er kjevene til hesteiglen ikke sterke nok til å trenge gjennom huden til varmblodige dyr. Hesteiglen er et rovdyr som er vanlig i dammer, elver og innsjøer i Sør-Norge der den lever av insektlarver, ormer og snegler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar