mandag 4. juni 2012

Biologisk mangfold ved Lysakerelva

Det var sol og regn på dagens lille tur oppover Lysakerelva fra Jarmyra. Dette er et flott område med flere forskjellige løvtrær, og sammen med undervegetasjonen og elveløpet er dette et ganske variert miljø. Veltede og felte trær får ligge slik at nedbrytningsprosessene er på mange forskjellige stadier. Samtidig gir de bratte skrentene på to sider av elva en fuktighetsgradient - fra relativt tørt øverst til ganske fuktig nederst. Dette er med på å berike habitatmangfoldet langs Lysakerelva. 
 
biological enrichment
  Veltet trestamme som har kommet relativt langt i nedbrytningsprosessen

Dette er et eldorado for insekter, og dermed også for insektentende fugler som finner mye mat her. Det var mye linerle og vintererle som jaktet ivrig etter døgnfluer - og de var det mange av i dag.

Linerle (Motacilla alba)

 
Vintererle (Motacilla cinerea)

Dessuten var det en gråfluesnapper som fulgte erlenes eksempel ved brua nedenfor Saga

Gråfluesnapper (Muscicarpa striata) - juvenil

 
Linerle (Motacilla alba)

Vintererle (Motacilla cinerea) - juvenil

Ellers så observerte jeg disse artene:

Vintererle
Linerle
Gråfluesnapper
Kjøttmeis
Spettmeis
Gråtrost
Svarttrost
Rødvingetrost
Trekryper
Bokfink
Grønnfink
Gransanger
Flaggspett
Ringdue 

Dersom du har lyst til å lese mer om dette unike naturorådet som danner grensen mellom Oslo og Akershus - kan du klikke på denne lenken
.   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar