torsdag 12. juli 2012

Lofoten

Tilbake fra en ukes ferie i Lofoten. Maleriske beskrivelser av hvor vakkert det er i Lofoten er overflødige. Et par bilder koster vi på oss likevel. Været var upåklagelig, og det ble både turer i fjellet og på stranda. Klikk og nyt i stort format.

 Til venstre: Skoren - skaret mellom Høgåsen og Kvalvika
Til høyre: Kvalvika

 Til venstre: Rambergstranda
Til Høyre: Utsikt fra Moskenesvågen

Og så ble det naturligvis noen nærbilder av lofotens natur også.

Fra venstre: Fjellsmelle (Siléne acaúlis), Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata), Harerug (Bistorta vivipara)

 
 Fra venstre: Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina), Skrubbær (Cornus suecica)


Fjellsmelle er en art i nellikfamilien, og vokser i tuer over tregrensen. Den er vanlig i alpine strøk. De tette tuene fanger effektivt varmen fra sola, og skaper sitt eget lune klima.

Flekkmarihand er en art i familien orkidéer, og vokser i solrike hellinger i lavlandet og på fjellet. Denne orkidéen trives best på silisium- og kalkrikt substrat.

Harerug er en art i slireknefamilien, og vokser i arktiske strøk eller i høyfjellet lenger sør. Blomstene produserer sjelden frø som er "fruktbare", og formeringen skjer hovedsakelig via knoppskyting. Harerug er rik på stivelse, og er derfor en plante som står på menyen til fugler som fjellrype.

Fjellmarikåpe er en art i rosefamilien, og er en arktisk fjellplante som hører hjemme i Europa og på Grønnland. Fjellmarikåpe har blitt kultivert gjennom århundrer, og brukt som en legende urt for utvendige skader. 

Skrubbær er en art i kornellfamilien, og vokser i subarktiske strøk i Europa, Asia og Nord-Amerika. Du finner den både over og under tregrensa. De iøyenfallende hvite bladene er faktisk dekkblad - ikke kronblader. De rødsvarte blomstene synes likevel godt. 

 Fra venstre: Krykkje (Rissa tridactyla), Laksand (Mergus merganser)

 Fra venstre: Storspove (Numenius arcuata), Svartbak (Larus marinus)

 Fra venstre: Tjeld (Haematopus ostralegus), Ærfugl (Somateria mollissima)

Turen til Lofoten kunne i alt by på følgende fuglearter:

Storskarv
Fiskemåke
Sildemåke
Svartbak
Gråmåke
Krykkje
Makrellterne
Tyvjo
Stokkand
Laksand
Ærfugl
Teist
Alke
Tjeld
Storspove
Skjære
Kråke
Ravn
Gråspurv
Steinskvett
Løvsanger
Gransanger
Linerle
Grønnfink
Gråtrost
Klippedue
Låvesvale
Havørn
Heipiplerke

Etterhvert (det vil si etter resten av ferien) kommer det bilder av flere fugler og flere planter fra denne turen. Disse kan du se på de ulike sidene i fanen over dette innlegget. Det er bare å følge med på når tallene i parantes begynner å stige. Velkommen igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar