mandag 13. august 2012

Kjempespringfrø, Kjøvangen

Det er desverre slik at en del innførte arter er en trussel mot flere av våre stedegne arter. Dette gjelder både planter og dyr. I lang tid har det vært populært å hente utenlandske planter for å pynte opp i blandt annet hager. De plantene som formerer seg ved frøsetting (fremfor f.eks rotskudd), er det spesielt vanskelig å hindre spredning av. Alle har sett hvordan Hagelupiner fullstendig har tatt over store områder langs mange veier.

  Et annet eksempel som kanskje ikke like mange kjenner til er planten Kjempespringfrø. Denne planten ble første gang hentet til Norge som prydplante på begynnelsen av 1900-tallet, og er i dag og finne over det meste av landet.
 
 Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)

Denne planten produserer mye nektar, og er dermed veldig interessant for insekter. Dette er hyggelig for insektene, men fører til at polyneringen (befruktningen) av denne planten er effektiv. Hver plante kan produsere tusenvis frø som i stor grad overlever og gir opphav til mange nye planter. 
 
Spredningen av frøene er også effektiv - modne frøkapsler "eksploderer" ved berøring og frøene slynges ut fra planten. I tillegg er frøene godt tilpasset å spre seg via vannveier. I næringsrike områder ved rennende vann kan denne planten danne så store og tette bestander at den fortrenger andre planter som forekommer naturlig der. Her kan du lese mer om Kjempespringfrø.
 
Det finnes én art av springfrø som forekommer naturlig i Norge, og den heter Springfrø (også kalt vanlig springfrø noen ganger ) - Impatiens noli-tangere. "Impatiens" betyr utålmodig mens "noli tangere" betyr ikke rør, og henspiller på hvordan frøene sprer seg. 
  
Springfrø (Impatiens noli-tangere)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar